KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Aktualizacje i informacje

Nowe kody w słowniku 34 (Kody dokumentów wymaganych) i słowniku 88 (Unijne kody dodatkowe), 2017-04-06

Do słownika dokumentów wymaganych (34) dodano kody:

C067 - Zezwolenie na przywóz zastrzeżonych towarów i technologii (rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012)
C068 - Generalne Unijne Pozwolenie na Wywóz EU GEA (rozporządzenie (WE) nr 1236/2005)
C693 - Świadectwo wydane przez amerykański przemysł mielenia mokrego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/337
Y037 - Towary wyłączone spod zakazu - sprzęt do biathlonu
Y038 - odstępstwo od zakazu przywozu na mocy art. 4c ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2017/330 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 329/2007
Y069 - Towary niewysyłane z Iranu
Y949 - Towary inne niż te opisane w przypisach związanych ze środkiem (rozporządzenie 267/2012)

Do słownika Unijnych kodów dodatkowych używanych w polu 33 SAD (88) dodano kody:

B131 oraz kody od C175 do C203.

Automatyczna obsługa kodu Y929, 2017-01-02

Udostępniliśmy automatyczną obsługę dodawania nowego dokumentu wymaganego o kodzie Y929.

Nowy kod Y929 w słowniku dokumentów wymaganych (34), 2017-01-02

Od 2017-01-01 obowiązuje nowy dokument wymagany o kodzie Y929 (Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 834/2007 (produkty ekologiczne)). Pracujemy nad automatycznym udostępnianiem wyboru tego kodu w momencie wyboru kodu towaru z taryfy celnej. Obecnie należy sprawdzać ręcznie w taryfie celnej ISZTAR. Wkrótce udostępnimy wersję taryfy celnej, która będzie automatycznie informować o potrzebie dokonania wyboru użycia kodu Y929, na podobnej zasadzie, jak w przypadku innych kodów tego typu.

Nowe kody w słowniku 34 - Słownik dokumentów wymaganych, 2017-01-02

Od dnia 2017-01-01 obowiązują dodatkowe nowe kody unijne dokumentów wymaganych (słownik 34):

  • C057 - Copy of the declaration of conformity as referred in Article 1.2 of Regulation 879/2016;
  • U164, U165, U166, U167 - Oświadczenia o pochodzeniu sporządzone przez zarejestrowanego eksportera w ramach GSP w zależności od wartości przesyłki;
  • Y929 - Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 834/2007 (produkty ekologiczne);
  • Y950 - Goods not pre-charged with hydrofluorocabons or Article 14.1 does not apply;
  • Y951 - Goods accounted for within the quota system referred to in Chapter IV of Regulation No 517/2014
Uruchomienie systemu AES przesunięte bezterminowo. 2016-11-18

Z powodu nierozwiązanych problemów w wydajnością systemu AES termin uruchomienia został przesunięty bezterminowo. Administracja celna powiadomi z wyprzedzeniem o nowych planach uruchomienia systemu.

Aktualizacja programu SAD++ i ECS (AES)++ do wersji obsługującej nowy system AES.
2016-11-17

W piątek 18 listopada zostanie udostępniona aktualizacja programów SAD++ i ECS (AES)++ dla tych wszystkich użytkowników, którzy nie zgłaszali chęci wcześniejszej aktualizacji. Aktualizacja jak zawsze zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie przez program FRAKTAL UPDATE. Obsługa programu nie zmieni się w znaczący sposób.

Aktualizacja wymaga zmiany struktury bazy danych i zalogowania się do programu za pomocą danych dostępowych administratora serwera bazy danych czyli użytkownika SA. Prosimy o przygotowanie hasła użytkownika SA.

Planowane prace techniczne 17.11.2016 - przerwy i utrudnienia w działaniu systemów celnych
2016-11-16

Komisja Europejska poinformowała o zaplanowanych na 17 listopada w godz. 18.00-22.00 pracach technicznych oraz o przewidywanych problemach w dostępie do serwera komunikacyjnego i EuroBramki.

Spodziewane są opóźnienia w przekazywaniu komunikatów między państwami członkowskimi w systemach ECS2, AIS/ .

Prowadzone prace będą skutkować także opóźnieniami w wymianie komunikatów NCTS2 dotyczących otwieranych/zamykanych operacji tranzytowych o zasięgu międzynarodowym oraz brakiem dostępu do zabezpieczeń zagranicznych podmiotów. Pozostałe operacje będą obsługiwane bez zakłóceń. W godzinach od 21:00 do 22:00 nastąpi zatrzymanie systemu NCTS2 w celu aktualizacji oprogramowania systemowego i w tym czasie usługa e-Tranzyt będzie całkowicie niedostępna. W czasie przerwy dla zgłoszeń tranzytowych należy stosować procedurę awaryjną zgodnie zaleceniami „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt”.

Administracja celna prosi o uwzględnienie utrudnień w komunikacji oraz przerwy w działaniu usługi e-Tranzyt w planowanych wysyłkach.

Aktualizacja słowników 2016-11-15

Aktualizacja obejmuje słowniki: 1, 7, 26, 34, 36, 76, 85, 88, 109.

Aktualny na dzień 15 listopada 2016 r. wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD: wykaz.

Przesunięcie terminu uruchomienia systemu AES 2016-10-20

Po przeprowadzeniu testów wydajnościowych systemu AES, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu terminu ogólnopolskiego produkcyjnego wdrożenia systemu AES na dzień 28 listopada 2016 r. Nieaktualne - wdrożenie zostało przesunięte bez określenia nowego terminu uruchomienia systemu.

Termin generalnego uruchomienia systemu AES - obsługa wywozów. 2016-10-13

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że uruchomienie nowego systemu AES planowane jest 3 listopada.

Aktualizacja programu SAD++ i ECS (AES)++ do wersji obsługującej nowy system AES. 2016-10-13

W poniedziałek 17 października zostanie udostępniona aktualizacja programów SAD++ i ECS (AES)++ dla użytkowników, którzy zgłoszą chęć jak najszybszego sprawdzenia gotowości firmy do zgłaszania eksportów do nowego systemu AES. Prosimy chętnych o zgłoszenia mailem.

Aktualizacja jak zawsze zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie przez program FRAKTAL UPDATE. Obsługa programu nie zmieni się w znaczący sposób. Przypominamy o konieczności rejestracji w portalu służby celnej PUESC i konieczności wygenerowania tam nowego podpisu elektronicznego. Stare podpisy wystawione przez Izbę Celną w Krakowie nie bedą akceptowane przez system AES.

Przerwa w działaniu systemów ECS (AES). Zgłoszenia w trybie awaryjnym. 2016-10-12

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w związku z przygotowaniem do uruchomienia systemu obsługi wywozów AES i zakończeniem pracy obecnego systemu ECS (AES), wystąpi przerwa w działaniu systemów elektronicznych obsługujących zgłoszenia wywozowe. Zgłoszenia do obecnego systemu ECS (AES) można wysyłać tylko do 31 października. Nowy system AES zgodnie z zapowiedziami zostanie uruchomiony w dniu 3 listopada.

W dniach 1-3 listopada będzie można dokonywać zgłoszeń wyłącznie w procedurze awaryjnej z wykorzystaniem dokumentu ESS.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów prosi o przygotowanie organizacyjne do przerwy technicznej - odpowiednie zaplanowanie terminów wysyłek lub przygotowanie się do stosowania procedury awaryjnej. Instrukcja przygotowania dokumentów ESS - Instrukcja przygotowania formularza ESS.

Nowa wersja oprogramowania zgodna z wymaganiami nowego systemu AES, 2016-10-12
Nowa wersja oprogramowania FRAKTAL SAD++ i ECS (AES)++, która jest zgodna z wymaganiami nowego systemu obsługi wywozów AES.
Aktualizacja słowników FRAKTAL STUDIO CELNE, 2016-08-18

Aktualizacja z dnia 2016.06.17 obejmuje słowniki 34 (kody dokumentów wymaganych) i 88 (unijne kody dodatkowe używane w polu 33 dokumentu SAD).

Aktualizacja modułu ++ do wersji obsługującej nowy system AIS/ , 2016-07-06
Nowa wersja modułu jest przystosowana do współpracy z nowym systemem administracji celnej AIS/ .
Programy FRAKTAL STUDIO CELNE dostosowane do zmian Unijnego Kodeksu Celnego, 2016-05-04
Aktualizację słowników kodów oraz nowy mechanizm udostępniania kursów celnych dostosowany do nowego sposobu wyznaczania tych kursów.
Zmiany w modułach SAD i NCTS - dostosowanie do nowego systemu tranzytowego NCTS2, 2016-02-23

Przygotowanie możliwości tworzenia zgłoszeń celnych IE015 dla systemu NCTS-2.

Aktualizacja słowników, 2016-02-23

Zaktualizowane zostały słowniki nr 1,34,88.

Zaktualizowany słownik komunikatów systemu NCTS - uzupełniony o symbole komunikatów NCTS-2.

Aktualizacja słowników, 2016-02-01

Zaktualizowane zostały słowniki nr 34,88.

Aktualizacja słowników, 2016-01-21

Zaktualizowane zostały słowniki nr 1,34,88,109,215,FCS16.