KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Base FRAKTAL     

Import danych zamówień z systemu  BaseLinker

Moduł importujący dane zamowień z systemu BaseLinker. Dzięki temu można w bardzo szybki sposób przygotować dokumenty odprawy do zamówień. 

Moduł jest opcjonalny i wymaga minimum licencji na program Eksport MINI.

Integracja z systemem Baselinker - opis działania

Dokumenty SAD są automatycznie wypełniane danymi dostępnymi w BaseLinker. Importowane są dane - wartość, masa, opis towaru, odbiorca, numer faktury. 

Jednocześnie dokumenty mogą być tworzone na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców, które zawierają informacje stałe, które nie są jednak dostępne w BaseLinerze np. kody urzędów celnych. 

W programie Eksport MINI tworzony jest katalog towarów z przypisanymi do nich kodami taryfy celnej. Raz wpisany towar jest tam cały czas dostępny.

Instrukcja obsługi Base FRAKTAL   

WYGLĄD MODUŁU 

 

IE599 ecs eksport

Cena

Każda licencja: 290 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 150 zł + 23%VAT

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PUESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: Celina, ECS (AES) AIS, NCTS. Przykładowy format:

  • AIS Import: import@firma.pl
  • AES Eksport: ecs@firma.pl
  • NCTS (tranzyt,TIR): ncts@firma.pl