KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Studio Celne Optimum

Specjalnie dobrany pakiet programów potrzebny w każdej agencji celnej i firmie obsługującej odprawy celne - eksport, import, tranzyt, karnet TIR i in. 

Programy w pakiecie 

 • SAD++ dokumenty odprawy celnej SAD, ECS (AES), NCTS, TIR, obsługa systemu Celina
 • Faktury++ faktury VAT, walutowe, wewnętrzne
 • ECS (AES)++ pełna obsługa systemu ECS (AES) (od IE515 do IE599)
 • NCTS++ obsługa systemu NCTS
 • CMR++ drogowy list przewozowy
 • WPR, T5, COM7 - wspólna polityka rolna
 • EUR - świadectwo pochodzenia EUR-1
 • COO - europejskie świadectwo pochodzenia

Główne dokumenty w pakiecie

 • SAD i inne dokumenty wysyłane do systemu Celina
 • IE515 i wszystkie inne komunikaty wysyłane do systemu ECS (AES)
 • IE015 i inne komunikaty wysyłane do NCTS
 • elektroniczne karnety TIR
 • dokumenty odprawy celnej we wszystkich procedurach
 • deklaracje skrócone DS
 • faktury polskie i zagraniczne
 • drogowe listy przewozowe CMR
 • świadectwa pochodzenia - EUR, COO
 • WPR, T5, COM7

Opis programu

 • dokumenty odprawy celnej we wszystkich procedurach: SAD, ECS (AES), NCTS, Celina, import, eksport, tranzyt, deklaracje skrócone, elektroniczne karnety TIR
 • automatyczne wyliczanie należności celnych i podatkowych nawet w skomplikowanych przypadkach
 • podpis elektroniczny
 • pełna taryfa celna, kursy walut w tym kursy celne - automatyczna aktualizacja na bieżąco
 • pliki XML zgodne z wymaganiami systemów
 • wysyłka do systemów Celina, ECS (AES), NCTS
 • wydruki na formularzach i czystych kartkach papieru
 • sprawdzanie poprawności dokumentów odprawy celnej
 • faktury złotówkowe i walutowe, faktury wewnętrzne, wykłady
 • drogowe listy przewozowe CMR, świadectwa pochodzenia EUR, europejskie świedectwo pochodzenia COO
 • dokumenty do obsługi wspólnej polityki rolnej WPR, T5, COM7
 • automatyczna aktualizacja bez angażowania użytkownika (abonamenty)
 • pomoc zdalna - rozwiązywanie problemów technicznych i użytkowych bezpośrednio na komputerze użytkownika bez względu na lokalizację (abonamenty)

Wygląd programu

 

 Cena

Pierwsza licencja: 1390 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 990 zł +23% VAT

Abonament roczny

Pierwsza licencja: 648 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 536 zł +23%VAT

Zamów

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

Materiały szkoleniowe

ważne Informacje 

Używanie elektronicznej taryfy celnej wymaga zgody Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. To standardowa procedura a zgody wydawane są szybko. Udostępniamy informacje i formularze potrzebne do złożenia wniosku.

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych Celina, ECS (AES), NCTS; rejestracji w systemie PUESC i uzyskania bezpiecznego klucza do transmisji danych. 

Obsługa podpisu elektronicznego wymaga systemu operacyjnego w wersji nie niższej niż Windows 2000. 

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: Celina, ECS (AES), NCTS. Przykładowy format:

 • CELINA (import): celina@firma.pl
 • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl