KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROGRAM Eksport MINI - Potwierdzenie wywozu IE599

Tani program dla eksporterów, którzy samodzielnie chcą zgłaszać towary do odprawy celnej, zgłaszać je do systemu celnego ECS (AES) i mają niewielki asortyment towarów. W programie EKSPORT MINI można tworzyć dokumenty do trzech pozycji towarowych (3 kody CN).

Opis funkcji oprogramowania

 • dokumenty odprawy celnych w wywozie do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • obsługa wszystkich komunikatów wywozowych od IE515 do IE599 (potwierdzenie wywozu uprawniające do skorzystania z zerowej stawki VAT)
 • komunikaty XML zgodne ze specyfikacją systemu ECS (AES)
 • przechowywanie komunikatów IE599
 • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych (podpis elektroniczny)
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i generowanie z nich pozycji towarowych
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw wywozowych po numerze własnym lub MRN
 • automatyczna aktualizacja programu

System ECS (AES)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu ECS (AES) znajdują się na stronach administracji celnej. Więcej informacji o systemie ECS (AES).

Wygląd programu

IE 599 ecs potwierdzenie wywozuecs potwierdzenie wywozu IE599IE599 ecs eksport

Cena

Każda licencja: 560 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 168 zł + 23%VAT

ZAMÓW!

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Używanie elektronicznej taryfy celnej wymaga zgody Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. To standardowa procedura a zgody wydawane są szybko. Udostępniamy informacje i formularze potrzebne do złożenia wniosku.

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych Celina, ECS (AES) AIS, NCTS; rejestracji w systemie PUESC i uzyskania bezpiecznego klucza do transmisji danych. 

Obsługa podpisu elektronicznego wymaga systemu operacyjnego w wersji nie niższej niż Windows 2000. 

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: Celina, ECS (AES) AIS, NCTS. Przykładowy format:

 • CELINA (import): celina@firma.pl
 • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl