KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program Eksport Tranzyt MINI

Program jest przygotowany do obsługi nowych systemów ECS (AES) (wywozy) oraz NCTS2 (tranzyty).

Tani program dla firm, które samodzielnie chcą zgłaszać sprawy w procedurze tranzytu do systemu NCTS2 i wywozu do systemu ECS (AES) i mają niewielki asortyment towarów. W programie Tranzyt MINI można tworzyć dokumenty do trzech pozycji towarowych. Program posiada wszystkie funkcje pełnej wersji oprogramowania FRAKTAL SAD ++, ECS ++ i NCST++

Opis funkcji oprogramowania

 • dokumenty odprawy celnych w tranzycie do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • elektroniczne karnety TIR
 • obsługa wszystkich komunikatów w tranzycie
 • zgłoszenia do systemu ECS (AES)
 • zgłoszenia do systemu NCTS2
 • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i generowanie z nich pozycji towarowych
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka najczęściej odprawianych towarów
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy zgłaszającym a administracją celną
 • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw wywozowych
 • przechowywanie komunikatów
 • automatyczna aktualizacja programu

Wygląd programu


ecs eksport ecs eksportncts2

Cena

Każda licencja: 720 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 324 zł + 23%VAT

ZAMÓW!

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PUESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: Celina, ECS (AES) AIS, NCTS. Przykładowy format:

 • AIS Import: import@firma.pl
 • AES Eksport: ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt,TIR): ncts@firma.pl