FRAKTAL Magazyn Celny++

Informacje ogólne
O programie FRAKTAL Magazyn Celny++
Skróty klawiaturowe
Wyszukiwanie i filtrowanie
Menu kartotek
Zmiana sposobu wyświetlania kartotek
Wydruki kartotek
Zapis kartoteki do pliku
Wybór widocznych kolumn
Zmiana kolejności kolumn
Sortowanie kolejności wyświetlania rekordów
Kopiowanie danych do schowka
Obsługa list wyboru
Obsługa słowników własnych
Obsługa kalendarzy
Wykonywanie kopii bazy danych
Praca zdalna
Konfiguracja programu
Okno "Konfiguracja"
Konfiguracja modułów programu
Ustawienia ogólne
Dodawanie nowego użytkownika
Kartoteka Kontrahenci
Kartoteka Kontrahenci
Konfiguracja modułu Kontrahenci
Dodawanie nowego kontrahenta
Zakładka - Dane główne
Zakładka - Kontakt
Zakładka - Dedykowane adresy e-mail
Zakładka - Uwagi
Zakładka - Upoważnienia
Weryfikowanie NIP/PESEL, REGON, EORI
Dodatkowe możliwości filtrowania
Wybieranie kontrahenta z kartoteki
Kartoteka pozycji magazynowych
Kartoteka pozycji magazynowych
Status pozycji magazynowych
Konfiguracja wyświetlania kartoteki
Kartoteka magazynów
Kartoteka magazynów
Definiowanie nowego magazynu celnego
Dane ogólne magazynu
Format numerów
Numerator pozycji magazynu celnego
Numerator deklaracji skróconych
Definiowanie pól wymaganych
Filtrowanie kartoteki pozycji magazynowych
Obsługa przesyłek w magazynie
Przyjęcie pozycji magazynowej
Zakładka - Przyjęcie, odprawa, wydanie
Zakładka - Nadawca
Zakładka - Odbiorca
Zakładka - Obsługa w magazynie
Zakładka - POD
Przygotowanie pozycji do wydania
Wydanie pozycji magazynowej
Zatrzymanie/zwolnienie pozycji
Anulowanie pozycji
Deklaracja skrócona
Tworzenie deklaracji skróconej
Zamknięcia celne
Wydruki w programie
Wydruk formalnego rejestru magazynu
Wydruk kartoteki lub zapis do pliku
Wydruk dokumentu POD
Wydruk raportu wydania